Οικονομικές καταστάσεις Κυνηγετικού Συλόγου Κορμακίτη « Η ΛΑΟΤΡΥΠΑ»

0
670

Οικονομικές καταστάσεις Κυνηγετικού Συλόγου Κορμακίτη « Η ΛΑΟΤΡΥΠΑ»

Πηγή: https://www.facebook.com/groups/532793896814458

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 2023

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος δημοσιεύουμε τον λογαριασμό Εσόδων και Εξόδων για το έτος 2023. Παράλληλα ο λογαριασμός μετά από έλεγχο από τον εξωτερικό ελεγκτή θα υποβληθεί σε μορφή Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων στις τοπικές αρχές.

Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν συνολικές εισπράξεις του ποσού των €12.754 και πληρωμές €12.907, συμπεριλαμβανομένου και της εισφοράς του ποσού των €4.000 στο Ίδρυμα Στέγης Ευγηρίας Άγιος Αντώνιος και στο Παιδοογκολογικό Τμήμα Μακάριου Νοσοκομείου.

Το υπόλοιπο του τραπεζικού μας λογαριασμού στις 31/12/2023, ήταν €6.724.

Δ.Σ.
Κ.Σ. ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ ‘’ Η ΛΑΟΤΡΥΠΑ ‘’
08/02/2024