Wednesday, June 19, 2024
ΑρχικήΚορμακίτηςΚΜΑLLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) - Μέρος 2ον

LLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) – Μέρος 2ον

LLI-TNUVOX TEL CATRA ( Ο ΘΡΗΝΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ)

Tel Şarpel tel Iosifúy -Του Σιάρπελ Ιωσήφ Φραγκίσκου

Μέρος 2ον

15.- Ma plaki şi ll-aδa ll-intsán, ma, ttasaíθkon il-χater,
calkuχ, χtiluχ, il-ruχ şilua, u ana ma ttatşanter…

16.Tilep moe tecassel teχ, pχallíχ kallon fi l-tekon ,
aş ma pitritu sawllu, msiku lli-χtie calekon…

17.Miskúχ totes, alli l-catfín, u pitu teirkcullu,
ta kanliχonyaχa aχt, catáp işan tesaullu…

18.Şawk misku u katcaw, u χok moχχu lapsullu,
u pacatén kullon illi-θkyep, ta kanlepes şalullu…

19.U misku eχte míliχve, χamra, laffulliaχa,
avá l-malek kanyácitu, şa mannirvilkonyaχa…

20.U tilcu l-tarp sop il-Γolγoθá, mşan tecalkúχ teruχu,
kanicaδpúχ, kanişatmúχ, osti tattitlca ruχu…

21.Li-Kirineo l-Símona, misku teinkol vuo,
caléχ tetχammel illi-slip, mşan tecalkúχ ill-Uo…

22.Χok illi-γpir l-cuteni slip, calku lli-Msiχ, u şχullu,
χamse velones xtir iγpár, jreχ, teχ u l-kalp şartullu…

23.Mil vajca u mil χark illi-χtir, tilep moe teişrap,
uv innen χall uo tatúχ, ll-okít awfa tattikθar…

24.Amma u tak il-χall illi-Msiχ, kaem moχχu u θkallem,
– Ana tcallíχt mşan kullon il-nes, u l-tinye tattitcallem…

25.Jumpu kanu χnayn χramín, macalkín vinnen, fonyaes,
ll-eχen minnon kan χtir veşeχ, ll-aχar kanyirvi kaes…

26.Pikuyllu, ana saddíχt, kif int il-Ipn tel Rabbi,
tatfikni awnke ta ttatrúχ, teintfu lli-χtiát şati…

27.- Yapó, pikúl macapún illi-Msiχ, rvi msayle mpşan il-tinye,
u aş pisaw má pkyácirfu, cur uo ta innen…

28.U kilep moχχu, jet il-saca, terúχ sop il-Yapatu,
ilí, ilí caítillu, u cilku l-canén şatu…

29.U ntsimcet eχte pumpurká, u ll-art kulla ta tχazet,
kanyiprek, il-layle, saret χχar, u l-şims mil samá χarpet…

30.L-Catra kantefke aχχullá, macapuna u miγpie,
kant kécete mintáχt illi-slip, ill-ipna kantnaveχ ie…

15.- Εν βρίσκω τίποτε τούντου αθθρώπου, μα, εν να σας κάμω το χαττήριν,
κρεμμάστε τον, σκοτώστε τον, φκάλτε την ψυσιήν, τζι εγιώ εν θα παραπονεθώ…

16.Εζήτησεν νερόν να πλύννει τα σιέρκα του, αφήννω Τον λαλεί στα σιέρκα σας,
ότι θέλετε κάμετε Του, πκιάστε το κρίμαν πάνω σας…

17.Επκιάν Τον τότες, τούτοι οι βλάσφημοι, τζι αρκέψαν να Του χτυπούν,
που τον είχασιν άχτιν, βάσανα για να του κάμουν…

18.Έναν στεφάνιν που αγκάθκια, ξερόν Του εφορήσαν,
τζιαι ύστερα ούλλα τα ρούχα Του, εφκάλαν που ‘φόρεν…

19.Τζι επκιάσαν έναν σεντόνιν, κότσιηνον, τζιαι ετυλίξαν Του το,
έτον βασιλιάν, εφωνάζασιν, που σσια σας τον δείχνουμεν…

20.Τζι εφκήκαν στον δρόμον προς τον Γολγοθάν, να παν για να Τον κρεμμάσουν,
εβασανίζαν Τον, εξητιμάζαν Τον, ώσπου να φκει η ψυσιή Του…

21.Τον Κυτηναίον Σίμοναν, επκιάσαν για να κουβαλήσει τζιαι τζιείνος,
πάνω του να φορτωθεί τον σταυρόν, για να κρεμμάσουν Τζιείνον…

22.Πας στον μεγάλον ξύλενον σταυρόν, εκρεμμάσαν Τον Χριστόν, τζι εμπήξαν Του,
πέντε μεγάλα καρφκιά, τα πόδκια, τα σιέρκα τζιαι την καρκιάν Του, εσσιήσαν…

23.Που τον πόνον τζιαι την κάψαν την πολλήν, εζήτησεν νερόν να πκιει,
τζιαι τζιείνοι ξύδιν εν που Του εδώσαν,για να μεγαλώσει η φωδκιά…

24.Άμμα τζι εγεύτην το ξύδιν ο Χριστός, εσήκωσεν την τζιεφαλήν Του, τζι είπεν:
– Εγιώ εκρεμμάστηκα για τους άλλους αθθρώπους, τζι ο κόσμος, εν να μάθει…

25.Δίπλα Του ήταν δκυο κλέφτες, κρεμμασμένοι τζιαι τζιείνοι, φονιάες,
ο ένας τους ήταν πολλά άσσιημος, ο άλλος έδειχνεν καλός…

26.Λαλεί Του, εγιώ επίστεψα, πως είσαι ο Γιος Του Θεού,
να με θθυμηθείς τζιει που εν να πάεις, να σβήσουσιν οι αμαρτίες μου…

27.- Πατέρα, λαλεί λυπημένος ο Χριστός, δείξε έλεος για τον κόσμον,
τζιαι τι καμνουν εν ηξέρουσιν, γιατί εν τυφλοί…

28.Τζι έγυρεν την τζιεφαλήν Του, ήρτεν η ώρα, να πάει στον τζιύρην Του,
Ηλί, Ηλί, εφώναξεν Του, τζι εκλείσασιν τα μμάδκια Του…

29.Τζι ακούστηκεν μια πουμπουρκά, τζι ούλλη η γη εσείστην,
άστραφτεν, η νύχτα, εγίνην μέρα, τζι ο ήλιος εχάθην που τον ουρανόν…

30.Η Παναγία έμεινεν τζιαμέ, λυπημένη τζιαι κλαμένη,
εκάθετουν κάτω που τον σταυρόν, τζι εθρηνούσεν Τον γιον της…

RELATED ARTICLES

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments